Willem Stevens
mr Willem F.C. Stevens mr Willem F.C. Stevens mr Willem F.C. Stevens
 

Welkom op de website van Equitas BV, de beroepsvennootschap van:

  mr Willem F.C. Stevens
Advocaat-belastingkundige
(Fiscaal) mediator


Geregistreerd rechtsgebied: belastingrecht
Kantoor neemt geen derdengelden in ontvangst
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing

Website Willem Stevens
www.willemstevens.nl

Lidmaatschappen
Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Vereniging voor Fiscale Mediation

Opleiding
Rechten (Master of Laws), Harvard Law School te Cambridge, Mass, USA
Diploma Rijksbelastingacademie te Rotterdam
Meester in de Rechten, Rijksuniversiteit Leiden

Publicaties, speeches en interviews
Een samenvatting van publicaties, speeches en interviews is opgenomen in de website.

Bedrijfsinformatie
Equitas BV
Claude Debussylaan 54
1082 MD Amsterdam

Kamer van Koophandel 264 305
BTW nummer 8045 83 882
Bank ABN AMRO NL40ABNA0425077411


Contact
P.O. Box 2720
1000 CS Amsterdam
T. +31(0) 20 - 551 75 55
Mail: willem.stevens[at]equitas.nl